Bloog Wirtualna Polska
S 1 278 973 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Stare wied幟y musz odej嗆 ...

Urodziny Hegla

poniedzia貫k, 27 sierpnia 2012 9:32


Mija dzi 242 rocznica urodzin Hegla. 242 = 11 x 11 x 2. Ale dla astrologa oznacza to prawie pe軟y obieg Plutona i pó速ora obiegu Neptuna. Kiedy dok豉dnie wypadn te tranzyty? Pluton powróci do swojej pozycji z horoskopu Hegla pi璚iokrotnie w okresie marzec 2015 – listopad 2016. A Neptun b璠zie tworzy opozycj ze swoj pozycj w horoskopie Hegla trzykrotnie w okresie kwiecie 2016 – luty 2017. Oba tranzyty zbiegn si w czasie w sierpniu 2016 w fazie retrogradacji obu planet. Mam wi璚 cztery lata czasu, 瞠by z tej okazji wyst徙i z czym epokowym na temat Hegla. My郵 o ksi捫ce.

 

A przy okazji przypominam, 瞠 w okresie zbli穎nym do daty urodzin Hegla (27.VIII.1770) urodzili si równie inni olbrzymi w swoich dziedzinach – Napoleon (15.VIII.1769) i Beethoven (16.XII.1770). Wyst瘼owa wówczas na niebie unikalny uk豉d – wielki trygon w znakach ziemnych (mniej wi璚ej w ich po這wie) mi璠zy Uranem (Byk), Neptunem (Panna) i Plutonem (Kozioro瞠c).

 

Okoliczno嗆, 瞠 Napoleon mia na Neptunie Marsa, wi捫e si z jego geniuszem militarnym, natomiast Hegel, za spraw koniunkcji Merkurego z tym Neptunem, sta si tytanem w dziedzinie filozofii, który wzniós proces filozoficznego na wy窺zy, dialektyczno-spekulatywny poziom, zgodnie ze swym programem intelektualnym, 瞠by uczyni zakrzep貫 my郵i p造nnymi. Ale do tego, 瞠 przechodzi przez niego strumie Neptunicznej inspiracji, wola si nie przyznawa, cho jest to dla ezoteryka raczej oczywiste. Dodam jeszcze, 瞠 Hegel wielbi Napoleona, ale Beethovena nie lubi.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Astrologia i system muzyczny

pi徠ek, 27 kwietnia 2012 13:33

Wczoraj Tomek Stasiak zapyta mnie o opini na temat znalezionej przez niego w internecie próby przyporz康kowania znaków zodiaku tonacjom muzycznym: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotosakprn1/548103_2878430973112_1630158064_2118735_409011331_n.jpg. No có, jest to próba dyletanta, który co nieco wie o systemie muzycznym, ale nie za wiele. Próba posuwania si od znaku do znaku po stopniach odpowiadaj帷ych ca造m tonom jest niby oparta na logice skali muzycznej, ale nie do ko鎍a, poniewa siedmiostopniowa skala zawiera dwa schodki pó速onowe. Id帷 po ca造ch tonach, b璠ziemy kr璚i si w kó趾o po sze軼iu d德i瘯ach: c – d – e – fis – gis (= as) – b – c itd.

 

S tylko dwie sekwencje przechodz帷e przez pe軟 chromatyczna skal dwunasto-tonow. Pierwsza oparta jest na post瘼ie kwintowym:

fis = ges – des – as – es – f – c – g – d – a – e – h – fis = ges itd.

 

Druga natomiast posuwa si pó速onami. Je郵i wykorzystamy do tego okre郵enia d德i瘯ów otrzymane z powy窺zej sekwencji kwintowej, to otrzymamy ci庵:

 

c – des – d – es – e – f – fis = ges – g – as – a – b – h – c itd.

 

Oba warianty daj ten sam rezultat przy posuwaniu si co dwa znaki, gdy np. od „c” do „d” mo積a przej嗆 w dwóch krokach albo w ramach sekwencji c – des – d, albo te w ramach sekwencji c – g – d.

 

Patrz帷 na to zagadnienie nie z punktu widzenia abstrakcyjnej skali, ale z punktu widzenia harmonii funkcyjnej dur/moll, która le篡 u podstawy takich skal, jakich u篡wa nasz klasyczny europejski system tonalny, uwa瘸m, 瞠 w豉軼iwsze jest zastosowanie sekwencji pó速onowej. Ruch o pó tonu ma w post瘼ie muzycznym podstawowe znaczenie przy rozwi您ywaniu si dominanty septymowej na tonik, które to nast瘼stwo w sposób nie budz帷y w徠pliwo軼i okre郵a tonacj. W funkcji dominantowej istotne z tego punktu widzenia s dwa dysonuj帷e ze sob sk豉dniki domagaj帷e si rozwi您ania w豉郾ie o pó速on – w gór lub w dó – mianowicie w tonacji durowej, która ma (w odró積ieniu od molowej) mocn akustyczn podstaw w szeregu tonów harmonicznych (alikwotów).

 

Np. interwa mi璠zy ni窺zym „h” a wy窺zym „f”, czyli kwinta zmniejszona w gór, wyra瘸j帷a si jako interwa naturalny prostym stosunkiem 5 (h) do 7 (f), jest odbierana przez nasze wykszta販one na muzyce klasycznej ucho muzyczne jako dysonans, który domaga si rozwi您ania – w wariancie durowym na tercj wielk pomi璠zy „c” i „e”, która jako interwa naturalny wyra瘸 si prostym stosunkiem 4 (c) do 5 (e). Je瞠li po „h – f” nast瘼uje „c – e”, to mamy w tym ruch o pó速on w gór: „h” → „c” i o pó速on w dó „f” → „e” i w tym nast瘼stwie d德i瘯 „c” odbierany jest przez nasze ucho jako d德i瘯 podstawowy, centrum tonalne, a d德i瘯 „e” okre郵a tryb, czyli konstytuuje tonacj jako C-dur. I to wystarczy w zupe軟o軼i do ukonstytuowania tonacji. W takim harmonicznym kontek軼ie ruch o pó tonu (ma陰 sekund) ma charakter elementarny, podstawowy.

 

Zaó禦y wi璚, 瞠 znak Barana to centralny d德i瘯 naszego systemu muzycznego „c”. Je瞠li ma on by utwierdzony jak centrum tonalne, to dominantow kwint zmniejszon b璠zie dla niego interwa mi璠zy „h” (Ryby) i „f” (Panna), je瞠li chcemy, by sekwencja: „c – des – d itd.” odpowiada豉 sekwencji: „Baran – Byk – Bli幡i皻a itd.”, a nie ruchowi w drug stron, czyli sekwencji: „Baran – Ryby – Wodnik itd.”.

 

W takim przyporz康kowaniu d德i瘯ów znakom zodiaku astrologiczna opozycja ma wi璚 znaczenie dominantowej kwinty zmniejszonej, która jest okre郵ana mianem trytonu i by豉 zakazana w 鈔edniowieczu jako „diabolus”, a w skali temperowanej jest podzia貫m oktawy, czyli stosunku 2/1, na dwa równe interwa造, okre郵one przez niewymierny stosunek, czyli pierwiastek kwadratowy z dwóch: 1.4142133562…, podczas gdy nasza wymierna, harmoniczna kwinta zmniejszona to 7/5 = 1.4. Przyporz康kowanie opozycji, czyli ½, enharmonicznemu stosunkowi okre郵onemu jako podzia interwa逝 2/1 na 2 równe interwa造 wydaje si logiczne, bo oba okre郵enia obracaj si wokó liczb 1 i 2.

 

Natomiast rozwi您anie tego trytonu/opozycji na tercj wielk/trygon ma, oczywi軼ie, sens o tyle, 瞠 tercja wielka i trygon to stosunki konsonansowe, harmonijne. Ale liczbowo s to stosunki inne, bo tercja wielka to 5/4, czyli 1 ¼ (kwadratura w przeliczeniu na system aspektów astrologicznych), a trygon, czyli 1/3, to duodecyma w dó (oktawa + kwinta czysta), co po redukcji do stosunku w obr瑿ie jednej oktawy daje kwint czyst w dó (2/3) lub kwart czyst w gór (4/3). Tych dwóch liczbowych systemów nie da si w pe軟i uzgodni.

 

Kiedy teraz chcemy przej嗆 harmonicznie od Barana do Byka to ma to, oczywi軼ie, znaczenie modulacji, przej軼ia od jednej tonacji do drugiej. Wówczas Baran („c”) musi nabra znaczenia d德i瘯u prowadz帷ego w Byczej tonacji Des-dur i tworzy jej grup dominantow wraz z Wag („ges”), która jako ma豉 septyma dominanty rozwi您uje si o pó速on w dó, czyli na „f”, mianowicie na Pann jako tercj wielk/trygon do „des”/Byka.

 

Ale ze wzgl璠u na enharmoniczn równowa積o嗆 ges = fis mo積a opozycj Barana i Wagi uj望 od innej strony i rozwi您ywa j odwrotnie, czyli „fis” (Waga) na „g” (Skorpion), a „c” (Baran) na „h” (Ryby).

 

Inaczej mówi帷, dominantowa opozycja 篡wioów ognia i powietrza rozwi您uje si albo na trygon ziemny, albo na trygon wodny. Pe軟e zestawienie astrologicznych tonik i rozwi您uj帷ych si na nie trytonowych dominant wygl康a tak:

 

Ogniste C-dur (Baran – Lew e) ma jako dominant Ryby z Pann (h – f).

Ziemne Des-dur (Byk – Panna f) ma jako dominant Barana z Wag (c – ges).

Powietrzne D-dur (Bli幡i皻a – Waga fis) ma jako dominant Byka ze Skorpionem (cis – g).

Wodne Es-dur (Rak – Skorpion g) ma jako dominant Bli幡i皻a ze Strzelcem (d – as).

Ogniste E-dur (Lew – Strzelec gis) ma jako dominant Raka z Kozioro盧em (dis – a).

Ziemne F-dur (Panna – Kozioro瞠c a) ma jako dominant Lwa z Wodnikiem (e – b).

Powietrzne Ges-dur (Waga – Wodnik b) ma jako dominant Pann z Rybami (f – ces).

Wodne G-dur (Skorpion – Ryby h) ma jako dominant Wag z Baranem (fis – c).

Ogniste As-dur (Strzelec – Baran c) ma jako dominant Skorpiona z Bykiem (g – des).

Ziemne A-dur (Kozioro瞠c – Byk cis) ma jako dominant Strzelca z Bli幡i皻ami (gis – d).

Powietrzne B-dur (Wodnik – Bli幡i皻a d) ma jako dominant Kozioro盧a z Rakiem (a – es).

Wodne H-dur (Ryby – Rak dis) ma jako dominant Wodnika z Lwem (ais – e).


W rezultacie takiego muzycznego potraktowania znaków po這wa z nich ma podwójne oznaczenia – w zale積o軼i od funkcji w ramach okre郵onej w tym zestawieniu na pierwszym miejscu tonacji. Ale w skali równomiernie temperowanej – jak to jest na fortepianie – to s te same d德i瘯i.

 

Dok豉dniej bior帷, ka盥y znak wyst瘼uje tu czterokrotnie: 1. Jako d德i瘯 centralny, 2) jako tercja wielka d德i瘯u centralnego, 3) jako d德i瘯 prowadz帷y do d德i瘯u centralnego, 4) jako ma豉 septyma dominanty rozwi您uj帷a si na tercj wielk toniki. Oto zestawienie oznacze muzycznych znaków zodiaku z alternatywnymi wariantami:

 

Baran (c), Byk (des, cis), Bli幡i皻a (d), Rak (es, dis), Lew (e), Panna (f), Waga (ges, fis), Skorpion (g), Strzelec (as, gis), Kozioro瞠c (a), Wodnik (b, ais), Ryby (h, ces).

 

Co si tyczy tonacji molowych, to przy zaprezentowanym powy瞠j uj璚iu nie ma powodu, by 陰czy w jednym znaku paralelne tonacje durowe i molowe (C-dur i a-moll, Des-dur i b-moll itd.), tak jak to robi autor krytykowanej tu koncepcji. Dominanta septymowa jest w obu trybach taka sama dla obu jednoimiennych tonacji (C-dur i c-moll itd.). Inaczej tylko rozwi您uje si ich ma豉 septyma, w trybie durowym o ma陰 sekund w dó, np. „f” → „e”, co okre郵a tonacj C-dur, a w trybie durowym np. „f” → „es”, co okre郵a tonacj c-moll.

 

疾by przej嗆 do astrologicznej tonacji molowej, nale篡 w powy窺zym zestawieniu zmieni jeden element. Np.

„Ogniste C-dur (Baran – Lew e) ma jako dominant Ryby z Pann (h – f)”

trzeba zamieni na:

„Ognisto-wodne c-moll (Baran – Rak es) ma jako dominant Ryby z Pann (h – f)”.


Do czego to wszystko mo瞠 si przyda? Cho熲y do zastosowania takiego muzycznego klucza do w豉snego horoskopu.

 

W moim przypadku wydaje si na przyk豉d mie sens formu豉:

 

Wodno-powietrzne h-moll (Ryby – Bli幡i皻a d) ma jako powietrzno-ognist dominant Wodnika z Lwem (ais – e).

 

Dlaczego? Bo mam w swoim horoskopie dok豉dn opozycj pomi璠zy S這鎍em (4°39’13” Wodnika) i Merkurym (6°04’37” Wodnika) a Saturnem (5°30’09” Lwa). Je郵i potraktowa t opozycj jako kwint zmniejszon mi璠zy S這鎍em z Merkurym (w funkcji d德i瘯u prowadz帷ego) a Saturnem (w funkcji ma貫j septymy dominanty), to S這鎍e z Merkurym „b璠 si rozwi您ywa” na Ksi篹yc w Rybach, a Saturn – na Urana i G這w Smoka wraz z Aldebaranem w znaku Bli幡i徠. Tak si przy tym sk豉da, 瞠 faktycznie mi璠zy elementami moll-toniki, czyli Ksi篹ycem (9°51’45” Ryb) i G這w Smoka (w wariancie rzeczywistym = 10°08’18” Bli幡i徠), jest kwadratura jako definicyjny aspekt tonacji molowej (alternatywej w stosunku do opartej na trygonie astrologicznej tonacji durowej). Ponadto Ksi篹yc tworzy aspekt 3/11 z Uranem (18°08’47” Bli幡i徠):

 

9°51’45” Ryb + 360° x 3/11 = 18°02’40” Bli幡i徠,

 

a Saturn aspekt 2/13 z G這w Smoka (10°08’18” Bli幡i徠):

 

5°30’09” Lwa – 360° x 2/13 = 10°07’04” Bli幡i徠.

 

A co dla mnie oznacza tonacja h-moll? To chyba oczywiste – przede wszystkim Wielk Msz h-moll Jana Sebastiana Bacha! Nie wiedzia貫m, 瞠 a tak s wyeksponowane w horoskopie te moje zainteresowania ideami religijnymi.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

ζ鎍uch dyspozytor闚 mo瞠 by pouczaj帷y

sobota, 31 marca 2012 11:16


Opublikowany wczoraj krótki zarys ewolucyjnej astrologii Michai豉 Lewina wzbudzi zainteresowanie astrologów i piln potrzeb 獞icze w zakresie analizy 豉鎍ucha dyspozytorów. Dorzucam dzi dwa kolejne pouczaj帷e przyk豉dy. Hegla i Jezusa.  

 

W przypadku Hegla dzie (27.08.1770) i miejsce (Stuttgart) urodzin s znane, ale godzina nie. Oczywi軼ie mo積a w ciemno zak豉da, 瞠 reprezentuje on poziom ewolucyjny drugiego Merkurego. Zobaczmy jednak, jak sytuacja si u niego przedstawia z punktu widzenia 豉鎍ucha dyspozytorów.

 

Otó zale篡 to troch od tego, czy urodzi si przed 17:08 GMT, czy po tej godzinie, tzn. od tego, czy jego Ksi篹yc by jeszcze w Skorpionie, czy ju w Strzelcu. Krótki namys nad systemem filozoficznym Hegla sk豉nia do uznania, 瞠 jego Ksi篹yc jest w Strzelcu, bo pozwala to zachowa bardziej w豉軼iwe planetarne proporcje w ramach struktury odpowiadaj帷ej Heglowskiemu podzia這wi sfery ducha absolutnego na trzy dziedziny: sztuk, religi i filozofi.

 

1) Sztuka: Wenus w swoim znaku, mianowicie w Wadze, rz康zi Uranem w Byku.

 

2) Religia: Jowisz w swoim znaku, mianowicie w Strzelcu, rz康zi Ksi篹ycem w Strzelcu.

 

3) Filozofia: Merkury w swoim znaku, mianowicie w Pannie, rz康zi Neptunem w Pannie i S這鎍em w Pannie oraz Marsem w Bli幡i皻ach. Nast瘼nie S這鎍e rz康zi Saturnem w Lwie, Saturn za – Plutonem w Kozioro盧u.

 

Wida z tego, 瞠 rz康zi tu zdecydowanie filozofia.

 

Wida nast瘼nie, 瞠 filozoficznej parze Merkury-S這鎍e odpowiada religijna para Jowisz-Ksi篹yc i towarzyszy temu przeciwstawienie filozofii jako jasnego dnia (S這鎍e) 鈍iadomo軼i (my郵enie poj璚iowe) i religii jako zanurzonej w m皻nej wodzie uczucia i wiary oraz symbolicznych wyobra瞠 (Ksi篹yc).

 

Zrozumia貫 jest te astrologicznie, dlaczego Hegel uwa瘸, 瞠 filozofia jest bezosobow metodyczn nauk (Merkury i S這鎍e w Pannie), drog, któr mo瞠 pod捫a ka盥y, o ile tylko w這篡 w to odpowiedni ilo嗆 pracy (Saturn na terenie rz康zonego przez S這鎍e znaku Lwa), natomiast sztuka jest wytworem indywidualnego geniuszu (Uran na terenie rz康zonego przez Wenus znaku Byka).

 

Wida te dialektyk negatywn jako element metody filozoficznej (Mars w Bli幡i皻ach) w po陰czeniu ze spekulatywn syntez my郵enia pozytywnie rozumowego (Neptun w koniunkcji z Merkurym artyku這wany przez znak Panny).

 

I wida wreszcie, 瞠 praca my郵帷ej ja幡i symbolizowana przez Saturna w Lwie wytwarza struktury, które s nast瘼nie niszczone i zast瘼owane nowymi (Pluton w Kozioro盧u).

 

A wida to wszystko wy陰cznie na podstawie samej tylko analizy 豉鎍uchów dyspozytorów.

 

Natomiast w przypadku Jezusa nic nie jest znane poza ewentualnie miejscem narodzin w Betlejem. Ale 瞠 od lat stosuj swój horoskop urodzinowy Jezusa, wi璚 zobaczmy, co z niego wynika z punktu widzenia analizy 豉鎍ucha
dyspozytorów.

 

Otó na jego szczycie jest p皻la: Uran w Rybach rz康zi Merkurym w Wodniku, który z kolei rz康zi Plutonem w Pannie, ten za Neptunem w Skorpionie, rz康z帷ym Uranem w Rybach – i ko這 si zamyka.

 

Merkury rz康zi ponadto Marsem w Pannie, który rz康zi Ksi篹ycem w Baranie.

 

Ale ca陰 reszt rz康zi Neptun: nie tylko Uranem w Rybach, ale te Jowiszem w Rybach, S這鎍em w Rybach, Saturnem w Rybach i Wenus w Rybach.

 

Wniosek: Jezus reprezentuje inkarnacyjny poziom Neptuna, ale Neptun ten dzia豉 w ramach czwórcy, w której domkni璚iem transsaturnowej triady (Pluton rz康zi Neptunem, a Neptun rz康zi Uranem) jest Merkury (rz康zony przez Urana i rz康z帷y Plutonem).

 

Mamy tu wi璚 ezoteryczne misterium teologiczne: czwórc, w której czwarty element (Merkury) jest ró積y od pozosta造ch, zgodnie z ustaleniami Junga. A niby czego innego mieliby鄉y si spodziewa?

 

Wydaje si, 瞠 badanie 豉鎍uchów dyspozytorów mo瞠 by bardzo pouczaj帷e.             


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Co dla astrolog闚: Michai Lewin o poziomach ewolucyjnych

pi徠ek, 30 marca 2012 11:22

Mój przedwczorajszy wpis na temat snu o Andrzeju Celi雟kim na spotkaniu wyborczym wzbudzi zainteresowanie astrologów ze wzgl璠u na odniesienie do astrologicznej teorii poziomów ewolucyjnych. Dla Pani 好i帷ej, czyli EW, taki polityczny sen by jednorazowym ekscesem, bo ju jej nast瘼ny sen (patrz mój wczorajszy wpis) by normalnym, w pe軟i ezoterycznym snem o czarno-ó速ym w篹u-禦ii.

 

Wychodz帷 za naprzeciw licznym pro軸om o rozwini璚ie w徠ku astrologicznego ze snu o Andrzeju Celi雟kim, przedstawiam dzi to, co wiem na ten temat, a wiem tyle, ile dowiedzia貫m si z dwóch wyk豉dów pod tytu貫m „Model astrologii ewolucyjnej Michai豉 Lewina”, które mia w ramach spotka Klubu Gnosis w Tarabuku na warszawskim Powi郵u (ul. Browarna 6) – w dniach 7 i 21 lutego 2012 – Waldemar Mojsiuszko (filozof, astrolog, kabalista itd., a tak瞠 terapeuta).

 

Na pierwszym wyk豉dzie na ten temat prelegent przedstawi z grubsza koncepcj Lewina a potem omawia z jej punktu widzenia mój przypadek. Na drugim wyk豉dzie omawianych by這 wi璚ej przyk豉dów: Whitney Houston, Michael Jackson, Karol Wojty豉, Jospeh Ratzinger, Janusz Palikot.  Na zako鎍zenie Waldek zanalizowa a vista pod
tym k徠em Monik Pachniewicz, która – b璠帷 w Warszawie – by豉 akurat na tym wyk豉dzie, a nawet zrobi豉 z niego zdj璚ie (jest na nim w szczególno軼i wyk豉dowca) i umie軼i豉 je na facebooku, opatruj帷 nast瘼uj帷ym wierszykiem:

 

Wczoraj na Browarnej, w Tarabuku,

mimo regularnego z kawiarek huku

Waldemar Mojsiuszko

wraz z Mistrzem 安iatos豉wem

przekazali maluczkim duchow straw.

Z lekkim niedosytem

dzi瘯ujemy. Przy tem

prosimy o wi璚ej,

k豉niaj帷 si w podzi璚e.

Koncepcj Lewina ilustruje schemat podobny do ósemki. W 鈔odku jest Ksi篹yc (reprezentuj帷y astronomicznie Ziemi). Jest to pierwszy Ksi篹yc. Nast瘼nie idzie si w kierunku zewn皻rznym: pierwszy Mars, pierwszy Jowisz, Saturn, drugi Jowisz, drugi Mars, drugi Ksi篹yc. Potem w kierunku wewn皻rznym: pierwsza Wenus, pierwszy Merkury, S這鎍e, drugi Merkury, druga Wenus. Dalej s poziomy rzadkie i trudne do scharakteryzowania.


Poziom ewolucyjny okre郵a si za pomoc 豉鎍ucha dyspozytorów (np. u mnie na jego szczycie jest Merkury we wzajemnej recepcji z Uranem), mocy planety wynikaj帷ej z jej po這瞠nia na osiach i z innych rzeczy, oraz na podstawie przepytania osoby. Szczególnie wa積e jest to, co dana osoba robi豉 ok. 36 roku 篡cia, kiedy to powinna znale潭 si na swoim w豉軼iwym poziomie (wcze郾iej przechodzi w skrócie poprzednie do鈍iadczenia, wi璚 mo瞠 by trudne okre郵enie jej poziomu). Na przyk豉d ja ok. 36 roku wkroczy貫m na drog 篡ciow t逝macza, komentatora i propagatora Hegla, co odpowiada poziomowi drugiego Merkurego, cz這wiekowi idei.


Poziom si ustala, 瞠by wiedzie, na jakim poziomie nale篡 interpretowa czyj horoskop. Na przyk豉d o mnie mówi wyk豉dowca, 瞠 gdybym by na poziomie pierwszego a nie drugiego Merkurego, to z moj opozycj Urana i Wenus by豚ym dziwkarzem i klientem domów publicznych. Ale 瞠 jestem na poziomie drugiego Merkurego, wi璚 realizuje si to inaczej.

 

A oto krótka charakterystyka poszczególnych poziomów.

 

0) Pierwszy Ksi篹yc. W naszym kr璕u cywilizacyjnym nie wyst瘼uje. Reprezentowa go mog Aborygeni, Eskimosi itp. Totalna zale積o嗆 od okre郵onego 鈔odowiska, poza którym nie s tacy ludzie w stanie 篡. Przeniesieni gdzie indziej, umieraj.

 

1) Pierwszy Mars. Ludzie na tym poziomie nastawieni s na zaw豉szczanie, zrozumia豉 jest dla nich tylko si豉 fizyczna. S niereformowalni. „Karczki”.

 

2) Pierwszy Jowisz. Ludziom z tego poziomu 鈍iat jawi si jako co, co si im nale篡, wykorzystuj ka盥 trafiaj帷 si okazj, 瞠by zrobi sobie przyjemno嗆, bez jakiejkolwiek g喚bszej i szerszej refleksji.

 

3) Saturn. Ludzie z tego poziomu sp豉caj karm z poziomu poprzedniego. 安iat przynosi im z regu造 ograniczenia, trudno軼i, do鈍iadczaj z豉, które im si przytrafia tak jakby bez ich winy. Ten 鈍iat to dla nich surowe, niezale積e od ich woli prawa.

 

4) Drugi Jowisz. Dla ludzi z tego poziomu najwa積iejszym celem jest osi庵ni璚ie sukcesu w tym 鈍iecie.

 

5) Drugi Mars. Ludzie na tym poziomie to troch wariaci, którzy maj ambicj zrobienia czego, czego nikt dot康 nie zrobi. Pobi rekord, wej嗆 na szczyt, na który nikt dot康 nie zdo豉 si wspi望 itp.

 

6) Drugi Ksi篹yc. Ludziom na tym poziomie powodzi si dobrze, bo rodz si w bogatych rodzinach, traktowani s od urodzenia jak królewicze i królewny – i to bez 瘸dnej w豉snej szczególnej zas逝gi. Zawsze znajd si ludzie, którzy za nich wszystko zrobi, 瞠by sami nie musieli si m璚zy. Wystarczy im w tym celu tylko kiwn望 palcem, u鄉iechn望 si, skokietowa (nawet bezwiednie).

 

7) Pierwsza Wenus. Ludzie na tym poziomie ju nie uwa瘸ni s przez samych siebie i przez innych za p瘼ek 鈍iata, ale maj potrzeb bycia w zwi您ku z jakim jednym idealnym partnerem na ca貫 篡cie, najlepiej poznanym ju w piaskownicy. Chc si w nim przegl康a jak w zwierciadle i tylko to jedno zwierciad這 jest im potrzebne i ca趾owicie im do szcz窷cia  wystarcza.

 

8) Pierwszy Merkury. Ludzie z tego poziomu nastawieni s na wielo嗆 ró積orodnych do鈍iadcze, chc sprawdza samych siebie w najprzeró積iejszych rolach i sytuacjach, chc przegl康a si w tysi帷u ró積ych zwierciade. Osi庵n患szy ju jaki cel, s t sytuacj znudzeni i znajduj sobie od razu co innego. W ich przypadku jeden partner na ca貫 篡cie nie wchodzi w gr. Przej軼ie z poprzedniego poziomu na ten jest do嗆 trudne, zw豉szcza dla kobiet, bo w obecnych czasach wymaga to od nich uniezale積ienia si ekonomicznego. Komu pisane s do鈍iadczenia usamodzielniania si w relacji do zewn皻rznego 鈍iata, b璠zie za spraw ró積ych zrz康ze losu traci partnerów, o ile traktuje ich jako swoje 篡ciowe oparcie.

 

9) S這鎍e. Ludzie z tego poziomu nie musz sprawdza si na ró積ych polach, jak ci z poziomu pierwszego Merkurego. Oni od razu wiedz, kim s, i równie dla ludzi jest oczywiste, 瞠 s to jednostki, które autentycznie sob co reprezentuj. 安iec oni królewskim blaskiem, jak S這鎍e. I jest to ich w豉sne 鈍iat這, a nie tak, jak w przypadku królewiczów z poziomu drugiego Ksi篹yca, 鈍iat這 odbite. Ludzie z tego poziomu to oparte na sobie samych indywidualno軼i, które znajduj si w centrum i narzucaj w豉sne regu造. Przej軼ie do tej fazy z poprzedniej jest trudne, wymaga uwierzenia w siebie.


10) Drugi Merkury. Ludzie z tego poziomu ju nie traktuj w豉snej osoby jako centrum, ale reprezentuj jak捷 ide, któr uwa瘸j za wa積iejsz od siebie. Ludzie na tym poziomie maj cz瘰to mentalno嗆 fanatycznych inkwizytorów, dla których idea jest wa積iejsza od ludzi.

 

11) Druga Wenus. Na tym poziomie perspektywa si zmienia – ludzie staj si wa積iejsi, chodzi o to, 瞠by zrobi co dla nich, trafi do nich, by w鈔ódnich, a nie w zaciszu w豉snego gabinetu. Na tym poziomie cz瘰to przedk豉da si sztuk nad teori – tak jakby z racji tego, 瞠 sztuka mo瞠 trafi do szerszego grona ludzi.     

 

A o jeszcze wy窺zych poziomach nie b璠ziemy tu wspomina, bo sami niewiele o nich wiemy.


Podziel się
oceń
4
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

Je郵i Hegel jest atomowym lotniskowcem, to kim przy nim jest Husserl?

poniedzia貫k, 26 marca 2012 11:23

Ostatniej nocy Robert Wyszy雟ki umie軼i na facebooku na moim profilu pytanie:

 

„Je郵i Hegel jest atomowym lotniskowcem, to kim przy nim jest Husserl?”

 

Wywi您a豉 si krótka lecz o篡wiona dyskusja:

 

Tomasz Stasiak: Kr捫ownikiem, a Nietzsche to U-Boot ;D

 

Robert Wyszy雟ki: Zobaczymy, co Pan 安iatos豉w powie:-)

Greg Konieczny: Bardzo 鄉ieszna jest ta zachodnia filozofia... akademicka i
na koturnach :-)

 

Robert Wyszy雟ki: Greg, dobrze wiemy, 瞠 ty nie kumasz, id spa.


Greg Konieczny: Czy瘺y? :-) Dowolny, niewykszta販ony jogin z pipidówy w Indiach wi璚ej ogarnia filozofii ni pan profesor z M豉wy Dolnej.

 

Miros豉w Czylek: Ha ha ha ha ha, no nie mog. Nie mog... :-)

 

No có, s造sz帷 takie pytanie, poczu貫m si troch jak Radio Erewan, i uzna貫m, 瞠 odpowiedzie na nie musz. Pytanie jest interesuj帷e, a metafora nowa. Do tej pory obowi您ywa這 porównanie: Hegel to karabin maszynowy, a inni filozofowie – pistolety jednostrza這we. Z pewno軼i nie do wszystkich innych filozofów pasuje okre郵enie pistoletu jednostrza這wego, które, o ile pami皻am, przypisane zosta這 Sartre’owi (czy kto jeszcze o nim pami皻a?). Chodzi這 o to, 瞠 z niezliczonych w徠ków wyst瘼uj帷ych w filozofii Hegla Sartre wzi掖 sobie jeden i osnu wokó niego swoj filozofi. Ja bym raczej powiedzia, 瞠 je瞠li ju wzi掖 co od Hegla, to raczej tylko pó w徠ku, bo to jest w odniesieniu do Hegla typowa praktyka, 瞠 bierze si jakie takie pó z Hegla i og豉sza to za w豉sne stanowisko przeciwstawnr wobec Hegla, którego w tym uk豉dzie redukuje si do tej drugiej po這wy jego w豉snego stanowiska w danej kwestii. Ale mniejsza z tym, chodzi przecie o lotniskowiec i o Husserla.

 

Husserl, jak wiadomo, uwa瘸 swoj filozofi za nauk (podobnie jak Hegel). Nazywa si j przewa積ie fenomenologi. Zatytu這wa te jedno ze swoich dzie „Medytacje kartezja雟kie”, co wskazywa這by na to, 瞠 czyta Kartezjusza (a ju na pewno wiedzia, 瞠 by taki filozof), i u篡wa ch皻nie terminu „transcendentalny”, co z kolei 鈍iadczy o znajomo軼i Kanta.

 

Czy jednak termin „fenomenologia” i „metoda fenomenologiczna” oznacza, 瞠 Husserl zna równie „Fenomenologi ducha” Hegla? Nie oznacza. Wprawdzie Alexandre Kojève (w豉軼. Ko瞠wnikow), rosyjski emigrant, który uczy filozofii Heglowskiej ca陰 przysz陰 elit filozofii francuskiej, twierdzi, 瞠 metoda fenomenologiczna Hegla niczym si nie ró積i od metody Husserla, ale czyni to zapewne jako sowiecki agent, który dosta zadanie pomieszania Francuzom w g這wie. Samego Hegla postrzega Kojève jako do嗆 ekscytuj帷 kombinacj Marxa z Heideggerem, ale pod wp造wem II wojny 鈍iatowej ta ekscytacja ust徙i豉 u niego miejsca kacowi moralnemu, co sprawi這, 瞠 w ogóle przesta zajmowa si filozofi. Dzia豉lno軼i agenturalnej jednak nie zaprzesta, o czym 鈍iadczy fakt, 瞠 wymy郵i Uni Europejsk jako ulepszony wariant Zwi您ku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 

Powró熤y jednak do Husserla. Husserl nie zna Hegla, co ze wzgl璠u na szczególne miejsce Hegla w historii filozofii europejskiej oznacza, 瞠 Husserl ze swoim stanowiskiem filozoficznym sta na pozycjach raczej przedheglowskich ni poheglowskich. Tak wi璚, je郵i ju kto tu kogo zna, to raczej Hegel Husserla ni na odwrót. Co si za tyczy metody fenomenologicznej u obu panów H., to Husserl realizowa program opisu ró積ych fenomenów pojawiaj帷ych si jeden po drugim (ale ka盥y osobno) w jego my郵帷ej filozoficznej 鈍iadomo軼i – tak jakby by造 to jakie same w sobie prawdziwe istoty – natomiast Hegel postawi sobie za cel ich dialektyczne rozpierniczenie. Fenomenologia Hegla to nauka o fa連zywych postaciach 鈍iadomo軼i, a prawda wy豉nia si sukcesywnie z dialektycznego znoszenia tych fa連zywych postaci – zarówno 鈍iadomo軼i, jak i jej przedmiotu.

 

Czy Hegel to atomowy lotniskowiec? Jak najbardziej. Atomowy lotniskowiec to totalno嗆 czterech 篡wioów: wody (jako 篡wio逝 po którym p造wa), ziemi (jako 篡wio逝 reprezentowanego przez jego po cz窷ci zanurzony w wodzie kad逝b), powietrza (jako 篡wio逝, w który wznosz si startuj帷e z jego pok豉du samoloty) i ognia (jako paliwa atomowego, którym jest nap璠zany). W my郵eniu Hegla wszelkie „atomy” ulegaj rozczepieniu. W filozofii „atomami” s trwa貫 punkty wyj軼ia, odwo逝j帷e si do idei poznania bezpo鈔edniego, takie jak proste akty my郵owej oczywisto軼i (u Kartezjusza), czy czyste fakty u empirystów i pozytywistów. U Hegla to, co bezpo鈔ednie, jest wprawdzie zawsze pocz徠kiem, ale takim pocz徠kiem, który w tej swojej bezpo鈔edniej okre郵ono軼i natychmiast ulega zniesieniu, nie ma natury niezmiennego atomu ani kwantu.

 

W tym zestawieniu z rozumem (Vernunft) Heglowskim, którego my郵enie mo積a przyrówna do kontrolowanej reakcji j康rowej (rozszczepianie atomu odpowiada aspektowi dialektycznemu, a synteza atomowa – spekulatywnemu) umys Husserla wypada uzna za zwyk造 intelekt (Verstand) pracuj帷y na paliwie konwencjonalnym, w którym atomy (poj璚ia, ejdosy) zachowuj trwa這嗆.

 

I w ogóle Husserl nie jest 瘸dn jednostk p造waj帷. Ca造 篡wio wody „wzi掖 w nawias” (redukcja transcendentalna) i usun掖 z pola swojej filozoficznej 鈍iadomo軼i. Ca趾iem inaczej ni Hegel – zanurzony przez ca造 czas w g喚binach m皻nej wody niejasnych postaci ducha, w których ukryty jest skarb absolutnego poznania, wymagaj帷y jednak oczyszczenia do postaci czystego powietrza, czyli uj璚ia za pomoc poj耩, czystego my郵enia.

 

Kim jest wi璚 Husserl, jaka metafora do niego najlepiej pasuje? No có, nie bójmy si tego s這wa, Husserl jest balonem.


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

czwartek, 22 marca 2018

Licznik odwiedzin:  197 470  

O moim bloogu

Pozdrawiam

Tarot Apokalipsy

Statystyki

Odwiedziny: 197470

O mnie

M闚i o mnie, 瞠 jestem mistrzem.
A ja nie zaprzeczam.

Czy rzeczywi軼ie 安iatos豉w to umys這wo嗆 tak wzniosla? Sk康瞠, on tylko biegle 穎ngluje starym Heglem, bo 篡je z tego rzemios豉.
Tarot Apokalipsy

Kalendarz

« marzec »
pn wt cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Wyszukaj

Wpisz szukan fraz i kliknij Szukaj:

Lubi to