Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 278 975 bloog闚 | losowy blog | inne blogi | zaloguj si | za堯 bloga
Kana ATOM Kana RSS
Stare wied幟y musz odej嗆 ...

Astrologia i system muzyczny

pi徠ek, 27 kwietnia 2012 13:33

Wczoraj Tomek Stasiak zapyta mnie o opini na temat znalezionej przez niego w internecie próby przyporz康kowania znaków zodiaku tonacjom muzycznym: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotosakprn1/548103_2878430973112_1630158064_2118735_409011331_n.jpg. No có, jest to próba dyletanta, który co nieco wie o systemie muzycznym, ale nie za wiele. Próba posuwania si od znaku do znaku po stopniach odpowiadaj帷ych ca造m tonom jest niby oparta na logice skali muzycznej, ale nie do ko鎍a, poniewa siedmiostopniowa skala zawiera dwa schodki pó速onowe. Id帷 po ca造ch tonach, b璠ziemy kr璚i si w kó趾o po sze軼iu d德i瘯ach: c – d – e – fis – gis (= as) – b – c itd.

 

S tylko dwie sekwencje przechodz帷e przez pe軟 chromatyczna skal dwunasto-tonow. Pierwsza oparta jest na post瘼ie kwintowym:

fis = ges – des – as – es – f – c – g – d – a – e – h – fis = ges itd.

 

Druga natomiast posuwa si pó速onami. Je郵i wykorzystamy do tego okre郵enia d德i瘯ów otrzymane z powy窺zej sekwencji kwintowej, to otrzymamy ci庵:

 

c – des – d – es – e – f – fis = ges – g – as – a – b – h – c itd.

 

Oba warianty daj ten sam rezultat przy posuwaniu si co dwa znaki, gdy np. od „c” do „d” mo積a przej嗆 w dwóch krokach albo w ramach sekwencji c – des – d, albo te w ramach sekwencji c – g – d.

 

Patrz帷 na to zagadnienie nie z punktu widzenia abstrakcyjnej skali, ale z punktu widzenia harmonii funkcyjnej dur/moll, która le篡 u podstawy takich skal, jakich u篡wa nasz klasyczny europejski system tonalny, uwa瘸m, 瞠 w豉軼iwsze jest zastosowanie sekwencji pó速onowej. Ruch o pó tonu ma w post瘼ie muzycznym podstawowe znaczenie przy rozwi您ywaniu si dominanty septymowej na tonik, które to nast瘼stwo w sposób nie budz帷y w徠pliwo軼i okre郵a tonacj. W funkcji dominantowej istotne z tego punktu widzenia s dwa dysonuj帷e ze sob sk豉dniki domagaj帷e si rozwi您ania w豉郾ie o pó速on – w gór lub w dó – mianowicie w tonacji durowej, która ma (w odró積ieniu od molowej) mocn akustyczn podstaw w szeregu tonów harmonicznych (alikwotów).

 

Np. interwa mi璠zy ni窺zym „h” a wy窺zym „f”, czyli kwinta zmniejszona w gór, wyra瘸j帷a si jako interwa naturalny prostym stosunkiem 5 (h) do 7 (f), jest odbierana przez nasze wykszta販one na muzyce klasycznej ucho muzyczne jako dysonans, który domaga si rozwi您ania – w wariancie durowym na tercj wielk pomi璠zy „c” i „e”, która jako interwa naturalny wyra瘸 si prostym stosunkiem 4 (c) do 5 (e). Je瞠li po „h – f” nast瘼uje „c – e”, to mamy w tym ruch o pó速on w gór: „h” → „c” i o pó速on w dó „f” → „e” i w tym nast瘼stwie d德i瘯 „c” odbierany jest przez nasze ucho jako d德i瘯 podstawowy, centrum tonalne, a d德i瘯 „e” okre郵a tryb, czyli konstytuuje tonacj jako C-dur. I to wystarczy w zupe軟o軼i do ukonstytuowania tonacji. W takim harmonicznym kontek軼ie ruch o pó tonu (ma陰 sekund) ma charakter elementarny, podstawowy.

 

Zaó禦y wi璚, 瞠 znak Barana to centralny d德i瘯 naszego systemu muzycznego „c”. Je瞠li ma on by utwierdzony jak centrum tonalne, to dominantow kwint zmniejszon b璠zie dla niego interwa mi璠zy „h” (Ryby) i „f” (Panna), je瞠li chcemy, by sekwencja: „c – des – d itd.” odpowiada豉 sekwencji: „Baran – Byk – Bli幡i皻a itd.”, a nie ruchowi w drug stron, czyli sekwencji: „Baran – Ryby – Wodnik itd.”.

 

W takim przyporz康kowaniu d德i瘯ów znakom zodiaku astrologiczna opozycja ma wi璚 znaczenie dominantowej kwinty zmniejszonej, która jest okre郵ana mianem trytonu i by豉 zakazana w 鈔edniowieczu jako „diabolus”, a w skali temperowanej jest podzia貫m oktawy, czyli stosunku 2/1, na dwa równe interwa造, okre郵one przez niewymierny stosunek, czyli pierwiastek kwadratowy z dwóch: 1.4142133562…, podczas gdy nasza wymierna, harmoniczna kwinta zmniejszona to 7/5 = 1.4. Przyporz康kowanie opozycji, czyli ½, enharmonicznemu stosunkowi okre郵onemu jako podzia interwa逝 2/1 na 2 równe interwa造 wydaje si logiczne, bo oba okre郵enia obracaj si wokó liczb 1 i 2.

 

Natomiast rozwi您anie tego trytonu/opozycji na tercj wielk/trygon ma, oczywi軼ie, sens o tyle, 瞠 tercja wielka i trygon to stosunki konsonansowe, harmonijne. Ale liczbowo s to stosunki inne, bo tercja wielka to 5/4, czyli 1 ¼ (kwadratura w przeliczeniu na system aspektów astrologicznych), a trygon, czyli 1/3, to duodecyma w dó (oktawa + kwinta czysta), co po redukcji do stosunku w obr瑿ie jednej oktawy daje kwint czyst w dó (2/3) lub kwart czyst w gór (4/3). Tych dwóch liczbowych systemów nie da si w pe軟i uzgodni.

 

Kiedy teraz chcemy przej嗆 harmonicznie od Barana do Byka to ma to, oczywi軼ie, znaczenie modulacji, przej軼ia od jednej tonacji do drugiej. Wówczas Baran („c”) musi nabra znaczenia d德i瘯u prowadz帷ego w Byczej tonacji Des-dur i tworzy jej grup dominantow wraz z Wag („ges”), która jako ma豉 septyma dominanty rozwi您uje si o pó速on w dó, czyli na „f”, mianowicie na Pann jako tercj wielk/trygon do „des”/Byka.

 

Ale ze wzgl璠u na enharmoniczn równowa積o嗆 ges = fis mo積a opozycj Barana i Wagi uj望 od innej strony i rozwi您ywa j odwrotnie, czyli „fis” (Waga) na „g” (Skorpion), a „c” (Baran) na „h” (Ryby).

 

Inaczej mówi帷, dominantowa opozycja 篡wioów ognia i powietrza rozwi您uje si albo na trygon ziemny, albo na trygon wodny. Pe軟e zestawienie astrologicznych tonik i rozwi您uj帷ych si na nie trytonowych dominant wygl康a tak:

 

Ogniste C-dur (Baran – Lew e) ma jako dominant Ryby z Pann (h – f).

Ziemne Des-dur (Byk – Panna f) ma jako dominant Barana z Wag (c – ges).

Powietrzne D-dur (Bli幡i皻a – Waga fis) ma jako dominant Byka ze Skorpionem (cis – g).

Wodne Es-dur (Rak – Skorpion g) ma jako dominant Bli幡i皻a ze Strzelcem (d – as).

Ogniste E-dur (Lew – Strzelec gis) ma jako dominant Raka z Kozioro盧em (dis – a).

Ziemne F-dur (Panna – Kozioro瞠c a) ma jako dominant Lwa z Wodnikiem (e – b).

Powietrzne Ges-dur (Waga – Wodnik b) ma jako dominant Pann z Rybami (f – ces).

Wodne G-dur (Skorpion – Ryby h) ma jako dominant Wag z Baranem (fis – c).

Ogniste As-dur (Strzelec – Baran c) ma jako dominant Skorpiona z Bykiem (g – des).

Ziemne A-dur (Kozioro瞠c – Byk cis) ma jako dominant Strzelca z Bli幡i皻ami (gis – d).

Powietrzne B-dur (Wodnik – Bli幡i皻a d) ma jako dominant Kozioro盧a z Rakiem (a – es).

Wodne H-dur (Ryby – Rak dis) ma jako dominant Wodnika z Lwem (ais – e).


W rezultacie takiego muzycznego potraktowania znaków po這wa z nich ma podwójne oznaczenia – w zale積o軼i od funkcji w ramach okre郵onej w tym zestawieniu na pierwszym miejscu tonacji. Ale w skali równomiernie temperowanej – jak to jest na fortepianie – to s te same d德i瘯i.

 

Dok豉dniej bior帷, ka盥y znak wyst瘼uje tu czterokrotnie: 1. Jako d德i瘯 centralny, 2) jako tercja wielka d德i瘯u centralnego, 3) jako d德i瘯 prowadz帷y do d德i瘯u centralnego, 4) jako ma豉 septyma dominanty rozwi您uj帷a si na tercj wielk toniki. Oto zestawienie oznacze muzycznych znaków zodiaku z alternatywnymi wariantami:

 

Baran (c), Byk (des, cis), Bli幡i皻a (d), Rak (es, dis), Lew (e), Panna (f), Waga (ges, fis), Skorpion (g), Strzelec (as, gis), Kozioro瞠c (a), Wodnik (b, ais), Ryby (h, ces).

 

Co si tyczy tonacji molowych, to przy zaprezentowanym powy瞠j uj璚iu nie ma powodu, by 陰czy w jednym znaku paralelne tonacje durowe i molowe (C-dur i a-moll, Des-dur i b-moll itd.), tak jak to robi autor krytykowanej tu koncepcji. Dominanta septymowa jest w obu trybach taka sama dla obu jednoimiennych tonacji (C-dur i c-moll itd.). Inaczej tylko rozwi您uje si ich ma豉 septyma, w trybie durowym o ma陰 sekund w dó, np. „f” → „e”, co okre郵a tonacj C-dur, a w trybie durowym np. „f” → „es”, co okre郵a tonacj c-moll.

 

疾by przej嗆 do astrologicznej tonacji molowej, nale篡 w powy窺zym zestawieniu zmieni jeden element. Np.

„Ogniste C-dur (Baran – Lew e) ma jako dominant Ryby z Pann (h – f)”

trzeba zamieni na:

„Ognisto-wodne c-moll (Baran – Rak es) ma jako dominant Ryby z Pann (h – f)”.


Do czego to wszystko mo瞠 si przyda? Cho熲y do zastosowania takiego muzycznego klucza do w豉snego horoskopu.

 

W moim przypadku wydaje si na przyk豉d mie sens formu豉:

 

Wodno-powietrzne h-moll (Ryby – Bli幡i皻a d) ma jako powietrzno-ognist dominant Wodnika z Lwem (ais – e).

 

Dlaczego? Bo mam w swoim horoskopie dok豉dn opozycj pomi璠zy S這鎍em (4°39’13” Wodnika) i Merkurym (6°04’37” Wodnika) a Saturnem (5°30’09” Lwa). Je郵i potraktowa t opozycj jako kwint zmniejszon mi璠zy S這鎍em z Merkurym (w funkcji d德i瘯u prowadz帷ego) a Saturnem (w funkcji ma貫j septymy dominanty), to S這鎍e z Merkurym „b璠 si rozwi您ywa” na Ksi篹yc w Rybach, a Saturn – na Urana i G這w Smoka wraz z Aldebaranem w znaku Bli幡i徠. Tak si przy tym sk豉da, 瞠 faktycznie mi璠zy elementami moll-toniki, czyli Ksi篹ycem (9°51’45” Ryb) i G這w Smoka (w wariancie rzeczywistym = 10°08’18” Bli幡i徠), jest kwadratura jako definicyjny aspekt tonacji molowej (alternatywej w stosunku do opartej na trygonie astrologicznej tonacji durowej). Ponadto Ksi篹yc tworzy aspekt 3/11 z Uranem (18°08’47” Bli幡i徠):

 

9°51’45” Ryb + 360° x 3/11 = 18°02’40” Bli幡i徠,

 

a Saturn aspekt 2/13 z G這w Smoka (10°08’18” Bli幡i徠):

 

5°30’09” Lwa – 360° x 2/13 = 10°07’04” Bli幡i徠.

 

A co dla mnie oznacza tonacja h-moll? To chyba oczywiste – przede wszystkim Wielk Msz h-moll Jana Sebastiana Bacha! Nie wiedzia貫m, 瞠 a tak s wyeksponowane w horoskopie te moje zainteresowania ideami religijnymi.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (4) | dodaj komentarz

Dzisiaj na tapecie mitologia grecka

czwartek, 26 kwietnia 2012 14:13

Gematria s逝篡 zasadniczo do treningu umys這wego, ma mianowicie na celu rozwijanie twórczej fantazji kosztem zwyk貫go rozs康kowego, trze德ego my郵enia, dla którego nie ma ona, oczywi軼ie, 瘸dnego sensu. Dlatego te gematria nie zna granic, ka盥y mo瞠 z ni robi, co chce, o ile tylko go to estetycznie zadowala.

 

Na przyk豉d napisa貫m wczoraj, 瞠 Marta, Maria i Magdalena tworz ci庵: 151, 152, 153. Z tymi liczbami mo積a robi ró積e rzeczy, np. zsumowa ich cyfry. Otrzymamy wtedy ci庵 7, 8, 9, co mo瞠my interpretowa np. wedle wielkich arkanów tarota: Rydwan, Sprawiedliwo嗆, Pustelnik. Albo wed逝g znaków astrologicznych: Waga, Skorpion, Strzelec.

 

Mo瞠my te roz這篡 te liczby na dzielniki. Wówczas si oka瞠, 瞠 151 to liczba pierwsza, natomiast 152 = 19 x 8, a 153 = 17 x 9. Zauwa瘸my nast瘼nie, 瞠 przy Marii powtarza si 8, a przy Magdalenie – 9. I znajdujemy nowy klucz do interpretacji Marii i Magdaleny. Do pierwszej jest nim wielki arkan XIX S這鎍e, jak瞠 by inaczej – jej Syn, Bóg-S這鎍e. Do drugiej wielki arkan XVII Gwiazda, o czym ostatnio wiele mówili鄉y.

 

Mo瞠my te czyta te liczby w drug stron. W przypadku Marty niczego to nie zmieni, natomiast Maria b璠zie mia豉 wówczas liczb pierwsz 251, a Magdalena – 351 = 13 x 27.

Mo瞠my te zastosowa standardow procedur gematryczn, tzn. szuka wyrazów z tak sam warto軼i liczbow. Albo te szuka wyrazów o warto軼i liczbowej, w której zawiera si okre郵ony dzielnik. Spróbujmy wi璚 poszuka wyrazów, w których warto軼iach liczbowych zawieraj si dzielniki charakterystyczne dla Marii (19) i Magdaleny (17) – np. w greckim panteonie mitologicznym.

 

Dla Marii b璠 to:


He Rea = 8 + 100 + 5 + 1 = 114 = 19 x 6. No jasne, Matka Boska jako matka wielu bogów i bogi olimpijskich, których mia豉 z Kronosem.

 

He Persefone = 8 + 80 + 5 + 100 + 200 + 5 + 500 + 70 + 50 + 8 = 1026 = 19 x 54. Persefona jako zmar豉 córka Wielkiej Matki Demeter ma poniek康 znaczenie zmar貫go Syna Maryi. A fakt, 瞠 nasza Czarna Madonna jest Persefoniczna, jest ogólnie znany.

 

Ho Herakles = 70 + 8 + 100 + 1 + 20 + 30 + 8 + 200 = 437 = 19 x 23. Herakles jako bohater solarny i prefiguracja Jezusa Chrystusa, zrodzony z boskiego Ojca Zeusa i ziemskiej matki. Dobroczy鎍a ludzko軼i. Syn cz這wieczy (23 to liczba cz這wieka), który dosta si do nieba, na Olimp.

 

Prometeus = 80 + 100 + 70 + 40 + 8 + 9 + 5 + 400 + 200 = 912 = 19 x 48 = 152 x 6. Inny dobroczy鎍a ludzko軼i, cierpi帷y za ni rany. Jego liczba jest w dodatku sze軼iokrotno軼i liczby Maryi.

 

Dla Magdaleny mo積a znale潭 znacznie pot篹niejszych boskich odpowiedników:

 

Kronos = 20 + 100 + 70 + 50 + 70 + 200 = 510 = 17 x 30. Zapowied, 瞠 Magdalena stanie si naczelnym bóstwem nowego panteonu, a nie jak捷 tylko Matk albo 皋n Szefa.

 

Zeus = 7 + 5 + 400 + 200 = 612 = 17 x 36 = 153 x 4. Powtórzenie tego samego, i to bardzo mocne, poniewa jest w liczbie Zeusa czterokrotno嗆 liczby Magdaleny.

 

He Demeter = 8 + 4 + 8 + 40 + 8 + 300 + 8 + 100 = 476 = 17 x 28. Wyja郾ienie, 瞠 Magdalena b璠zie przywróceniem kultu Wielkiej Matki.

 

Eros = 5 + 100 + 800 + 200 = 1105 = 17 x 65. Wyja郾ienie, 瞠 pod przywództwem Magdaleny b璠zie przywrócona prawdziwa Mi這嗆 w miejsce jej bladej namiastki w postaci bezp販iowej mi這軼i bli幡iego.

 

Dionizos = 4 + 10 + 800 + 50 + 400 + 200 + 70 + 200 = 1734 = 172 x 6. Zapowied orgiastycznego spot璕owania Erosa – siedemnastka do kwadratu.

 

Gwoli sprawiedliwo軼i mo積a doda, 瞠 przy innej wersji imienia Dionizosa – Bakchos – liczba tego bóstwa odpowiada Maryi:

 

Bakchos = 2 + 1 + 20 + 600 + 70 + 200 = 893 = 19 x 47.

 

Podobnie na dwa fronty dzia豉 czarodziejka Medea:

 

He Medeia = 8 + 40 + 8 + 4 + 5 + 10 + 1 = 76 = 19 x 4 (lub 152:2).

 

Medeia = 40 + 8 + 4 + 5 + 10 + 1 = 68 = 17 x 4. Jest si nad czym zastanawia.

 

A Marta? Ze swoj niepodzieln liczb 151 jest z góry w trudniejszej sytuacji. Ale te ma boga olimpijskiego za patrona – kulawego, pracowitego, zdradzanego przez pi瘯n Afrodyt z prostackim Aresem Hefajstosa:

 

Ho Hefaistos = 70 + 8 + 500 + 1 + 10 + 200 + 300 + 70 + 200 = 1359 = 151 x 9.

 

Zreszt Afrodyta zdradza豉 Hefajstosa nie tylko z Aresem, ale równie z Hermesem, z którym mia豉 nawet syna Hermafroditosa. Taka kombinacja – Hermes i Afrodyta – równie patronuje Magdalenie, której liczb jest 153:

 

Hermes kai Afrodite = 5 + 100 + 40 + 8 + 200 + 20 + 1 + 10 + 1 + 500 + 100 + 70 + 4 + 10 + 300 + 8 = 1377 = 17 x 81 = 153 x 9. I taka kombinacja bardzo si podoba Akataleptosowi, który w ko鎍u by kiedy Hermesem. A teraz?

 

Akataleptos kai Afrodite = 1 + 20 + 1 + 300 + 1 + 30 + 8 + 80 + 300 + 70 + 200 + 20 + 1 + 10 + 1 + 500 + 100 + 70 + 4 + 10 + 300 + 8 = 2035 = 37 x 55. Pojawia si tu liczba Chrystusowa 37 – 瘸den z bogów Olimpijskich i innych z szerszego greckiego panteonu, których gematri liczy貫m, nie mia w sobie takiego dzielnika. Wida Hermes zmieni imi na Akataleptos, by jako si odnale潭 w 鈍iecie chrze軼ija雟kim w swojej kombinacji z Afrodyt.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Dziwne, ta grecka gematria ca趾iem dobrze dzia豉

鈔oda, 25 kwietnia 2012 14:46

Zacznijmy, jak to si mówi, od Adama i Ewy.


Adam = 1 + 4 + 1 + 40 = 46 = 23 x 2. Kod DNA cz這wieka = 23 pary chromosomów.

 

He Eua = 8 + 5 + 400 + 1 = 414 = (23 x 2) x 9.

 

Adam i Ewa: Adam kai Eua = 46 + 31 + 406 = 483 = 23 x 21.

 

S這wo „cz這wiek” to potwierdza:

 

Ho antropos = 70 + 1 + 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 200 = 1380 = (23 x 2) x 30.

 

Cz這wiek zosta jednak stworzony na obraz i podobie雟two Bo瞠. Zobaczmy wi璚, w jakich istotach boskich jest ta liczba cz這wieka, czyli 23:

 

Atena = 1 + 9 + 8 + 50 + 1 = 69 = 23 x 3. Atena to symbol rozumu – wyskoczy豉 wszak z g這wy Zeusa. S逝sznie zatem w definicji cz這wieka – „zwierz rozumne” – mamy rozum.

 

Równie nasz Anio, Akataleptos, ma w sobie liczb cz這wieka:

 

Ho Akataleptos = 70 + 1 + 20 + 1 + 300 + 1 + 30 + 8 + 80 + 300 + 70 + 200 = 1081 = 23 x 47.

 

Druga z tych liczb, 47, jest – jak mo積a si domy郵a – boska. Dzi瘯i temu Akataleptos mo瞠 po鈔edniczy pomi璠zy niebem (bogami) a ziemi (ludzie). Kluczem do zrozumienia stosunku tego, co ludzkie, i tego, co boskie, jest greckie s這wo dynamis (mo積o嗆, potencja). Wymieniane jest ono w Apokalipsie jako jeden z atrybutów Boga zasiadaj帷ego w niebie na tronie (4, 11; 7, 12; 19, 1), a tak瞠 Siedmiorogiego Baranka, Chrystusa (5, 12).

 

He dynamis = 8 + 4 + 400 + 50 + 1 + 40 + 10 + 200 = 713 = 23 x 31.

 

S這wo to liczone bez rodzajnika he ma warto嗆 gematryczn 705 = 47 x 15. I w tym wariancie zawiera bosk liczb 47 (4 = cztery 篡we istoty, 7 = siedem duchów przy tronie Boga). Potencja, o który tu chodzi, dotyczy w przypadku Boga jego ucz這wieczenia si, a w przypadku cz這wieka – jego przebóstwienia. Zrealizowanie potencja逝 okre郵one jest w Apokalipsie mianem bogactwa – ploutos – s這wo to pada w Apokalipsie (5, 12) jako atrybut Siedmiorogiego Baranka Chrystusa.

 

Ploutos = 80 + 30 + 70 + 400 + 300 + 70 + 200 = 1150 = 23 x 50.

 

Ma on te jednak w sobie – jako Bóg Syn – tak瞠 bosk liczb 47:

 

Teos ho Yios = 9 + 5 + 70 + 200 + 70 + 400 + 10 + 70 + 200 = 1034 = 47 x 22.


Poprzez liczb 22 przenosimy si poniek康 na grunt judaizmu i stwierdzamy, 瞠 Duch to z kolei 22 x 43 = 946.

 

To Pneuma = 300 + 70 + 80 + 50 + 5 + 400 + 40 + 1 = 946 = 43 x 22.

 

Inne przyk豉dy sów zawieraj帷ych liczb 43 to Ojciec:


Ho Pater = 70 + 80 + 1 + 300 + 8 + 100 = 559 = 43 x 13

 

i Diabe: Diabolos = 4 + 10 + 1 + 2 + 70 + 30 + 70 + 200 = 387 = 43 x 9.

 

Zobaczmy, czy z這篡 si to w jak捷 sensown Trójc. Ojciec i Duch, i Diabe:

 

Ho Pater kai To Pneuma kai Ho Diabolos = 559 + 31 + 946 + 457 = 2024 = 23 x 88.

 

Mamy w takiej Trójcy Nie鈍i皻ej liczb cz這wieka 23, a je郵i wolimy zaznaczy, 瞠 s to pary chromosomów, to lepszy b璠zie zapis: 2024 = (23 x 2) x 44, zw豉szcza 瞠, jak wiadomo, imi Jego jest czterdzie軼i i cztery. Czy瘺y mia si On objawi w roku 2024?

 

Do diab豉 z t Trójc, zajmijmy si inn Trójc, przejd幟y od Ojca do Matki:

 

Meter = 40 + 8 + 300 + 8 + 100 = 456 = 19 x 8 x 3 = 152 x 3.

 

Przedstawi貫m w ten sposób t liczb, 瞠by nast瘼nie roz這篡 j na sum trzech sk豉dników:

 

456 = 151 + 152 + 153.

 

Marta = 40 + 1 + 100 + 9 + 1 = 151;


Maria = 40 + 1 + 100 + 10 + 1 = 152 = 19 x 8;

 

He Magdalene = 8 + 40 + 1 + 3 + 4 + 1 + 30 + 8 + 50 + 8 = 153 = 17 x 9.

 

Zobaczmy nast瘼nie, czy ta grupa sk豉da si w jak捷 sensown Trójc jako Marta i Maria, i Magdalena:

 

Marta kai Maria kai he Magdalene = 151 + 31 + 152 + 31 + 153 = 518 = 37 x 14.

 

安ietnie, mamy jako dzielnik takiej kombinacji Chrystusow liczb 37. Warto wi璚 pochyli si troch nad t 瞠雟k Trójc. Jedna kobieta, Ewa, ró積icuje si tu na trzy. W Ksi璠ze Rodzaju ró積icowanie si cz這wieka w ramach jednej p販i pokazane jest na przyk豉dzie synów Adama i Ewy: Kaina, Abla i Seta.

 

Ho Kain = 70 + 20 + 1 + 10 + 50 = 151;

 

Ho Abel = 70 + 1 + 2 + 8 + 30 = 111 = 37 x 3;


Kain kai Abel = 81 + 31 + 41 = 153 = 17 x 9;

 

Set = 200 + 8 + 9 = 289 = 172.   

 

Marta (151) jest odpowiednikiem Kaina (151), zajmuje si prac.

 

Ablowi odpowiada ca豉 瞠雟ka Trójca ze wzgl璠u na obecno嗆 w obu liczbach – w 111 i w 518 – Chrystusowej liczby 37. Ale ta 瞠雟ka Trójca to równie potrojona Maria jako Matka – 152 x 3 = 456 – odpowiada wi璚 po鈔ednio Ablowi (37 x 3). Natomiast Magdalena jest syntez Kaina i Abla, 陰czy w sobie 篡cie ziemskie ze skierowaniem ku Bogu i dlatego jest odpowiednikiem Seta jako zapewne analogicznej syntezy po nieudanym eksperymencie z rozdzieleniem obu zasad pomi璠zy Kaina i Abla. Zaznacza tu si przy okazji przeciwstawno嗆 liczb 19 (wielki arkan S這鎍e) i 17 (wielki arkan Gwiazda). S這鎍e to zasada zapatrzenia si w Boga na wysoko軼iach – Abel by czym w rodzaju s這necznika, który kierowa wci捫 swe oblicze ku S這鎍u (Bogu). To by這 nieporozumienie i dlatego Abla trzeba by這 usun望 z tego 鈍iata. Natomiast Gwiazda to zasada, 瞠 ka盥y sam jest swoj gwiazd i za ni jedynie pod捫a. Magdalena to 17 x 9, a Set to 172. I to jest w豉軼iwa strategia.

 

Spot璕owaniem na wzór Seta tej gwia寮zisto軼i Magdaleny b璠zie 1532 = 2601. Tak warto嗆 gematryczn ma Magdalena-Lucyfer, czyli Magdalena Nios帷a 安iat這:

 

He Magdalene he fosforos = (8 + 40 + 1 + 3 + 4 + 1 + 30 + 8 + 50 + 8 = 153) + (8 + 500 + 800 + 200 + 500 + 70 + 100 + 70 + 200 = 2448) = 2601 = 1532.

 

W zwi您ku z tym wymienili鄉y ju wczoraj na facebooku kilka my郵i z Cyprianem Sajn:

 

Cyprian: My郵, 瞠 Lucifer (gwiazda jasna zaranna) ma jakie znaczenie w kontek軼ie Akataleptosa, snów i ca造ch tych rozwa瘸. Oczywi軼ie Lucifer poj皻y pozytywnie, jako nios帷y 鈍iat這 i jako jutrzenka. […]

 

Ja: Ciekawe, 瞠 fosforos – gwiazda poranna – oznacza równie ma嗆 na oczy, co jest znacz帷e w kontek軼ie sów z Apokalipsy: „radz ci, 瞠by naby u mnie ... ma軼i, by ni nama軼i oczy twoje, aby przejrza” (3, 18). Inna ciekawa sprawa. Ta ma嗆 w Apokalipsie: koll(o)urion ma wraz z tym „o” warto嗆 gematryczn: 20 + 70 + 30 + 30 + 70 + 400 + 100 + 10 + 70 + 50 = 850, czyli tak, jak ta liczba ze snu EW. Czyli w tek軼ie Apokalipsy pisz j w znaczeniu ma軼i kollourion, a w s這wniku greckim ma嗆 (zw豉szcza do oczu) to kollurion a kollourion ma znaczenie „czopek maciczny”. Przypuszczam, 瞠 chodzi o to: «Czop maciczny, czyli czop 郵uzowy — przejrzysty, kulisty galaretowaty „korek” z g瘰tego 郵uzu, umiejscowiony w szyjce macicy. Powstaje na pocz徠ku ci捫y i podczas jej trwania pe軟i funkcj naturalnej bariery mi璠zy 鈔odowiskiem zewn皻rznym i b這nami p這dowymi. Uszczelnia kana tak, aby chorobotwórcze drobnoustroje nie mog造 przedosta si do macicy i rozwijaj帷ego si w niej dziecka. Kiedy zbli瘸 si termin porodu (nawet miesi帷 przed), na skutek rozwierania si i zanikania szyjki macicy, czop zostaje wydalony pod postaci 郵uzu, g瘰tych, lepkich i br您owych up豉wów. Wypadni璚ie „korka” jest sygna貫m, 瞠 organizm przygotowuje si do porodu.» Wi璚 wiemy ju, czym wed逝g Apokalipsy nale篡 nasmarowa oczy, 瞠by przejrze.

 

Pisa貫m dzi sporo o liczbie cz這wieka 23. Liczba ta jest w liczbie 851, która si przy郾i豉 Karolinie Porz康ny jako numer na kluczu: 851 = 23 x 37. Liczba ta jest zatem kombinacj liczby cz這wieka (23) i liczby Chrystusowej (37). Ale w Apokalipsie powiada si, 瞠 Liczba Cz這wieka i Liczba Bestii to 666. Oczywi軼ie w tej liczbie z Apokalipsy zawarte jest 37, czyli raczej ju liczba Chrystusa (666 = 37 x 18).

 

Natomiast nasza liczba cz這wieka 23 jest dzielnikiem 667 = 23 x 29. Je瞠li szuka sów z tak gematri, to mo瞠 to by na przyk豉d dziewica Maria:

 

Maria Partenos = 153 + (80 + 1 + 100 + 9 + 5 + 50 + 70 + 200) = 667.

 

Ale oczywi軼ie, je郵i zamieni Mari (152) na Mart (151), to wyjdzie z tego 666. Czy jednak Marta by豉 dziewic? Miejmy nadziej, 瞠 nie.

 

Roz這瞠nie liczby 667 na dzielniki 23 x 29 daje sposobno嗆 do zwierciadlanego odwrócenia: 92 x 32 = 2944 = 23 x 27. Tu liczba 23 jest pi瘯nie wyeksponowana na neutralnym tle pot璕owania dwójki, ale jednak wynik pozostaje ró積y o 1 od 666.

 

疾by znale潭 666 jako wynik odwrócenia, proponuj odwróci dzielniki liczby Hermesa (ho Hermes = 423):

 

 423 = 9 x 47, natomiast 74 x 9 = 666 = 37 x 18.

 

Jaki sens ma taka operacja, mo積a si domy郵i, kiedy zastanowimy si nad odwróceniem dzielników Syna Cz這wieczego:

 

Hyios Antropou = 400 + 10 + 70 + 200 + 1 + 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 400 = 2190 = 73 x 30.     

 

3 x 37 = 111, czyli ho Abel.

 

Abel nie jest wi璚 Synem Cz這wieczym, ale tak jakby istot Lucyferyczn. Chcia bowiem wymiga si od trudu bycia cz這wiekiem, któremu Pan po wygnaniu z Raju przykaza przecie uprawia nieurodzajn ziemi. Co innego pracuj帷y na roli Kain. Wiadomo, 瞠 jego sp這dzenie dokona這 si pod kontrol Pana: „Adam obcowa z 穎n swoj Ew, a ta pocz窸a i urodzi豉 Kaina. Wtedy rzek豉: Wyda豉m na 鈍iat m篹czyzn z pomoc Pana.” A urodziny Abla zosta造 pozostawione bez komentarza: „Potem urodzi豉 jeszcze brata jego, Abla” – i to wszystko: nie jest powiedziane, 瞠 te by m篹czyzna i 瞠 te si narodzi z pomoc Pana. Mo瞠my domy郵a si ró積ych rzeczy. Mo瞠 by kosmit, ufoludkiem?

 

Wiemy tylko, 瞠 kiedy sze軼iu Ablów (po 111 ka盥y) zbierze si razem w imi – nie wiemy jeszcze czyje – to powstanie z tego straszna bestia 666, by mo瞠 Marta Dziewica.

 

Natomiast nasz Hermes jest poza wszelkim podejrzeniem – to nie on jest Besti, wprost przeciwnie.

 

I tyle na razie.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

Zmy趾a Akataleptosa, czyli b康 pozdrowiona, Afrodyto wynurzaj帷a si z fal morskich!

wtorek, 24 kwietnia 2012 13:54

Licz帷 go喚bie (peristeras = 80 + 5 + 100 + 10 + 200 + 300 + 5 + 100 + 1 + 200 = 1001), by zrozumie naszego Akataleptosa, doszli鄉y do Afrodyty: He Afrodite = 8 +1 + 500 + 100 + 70 + 4 + 10 + 300 + 8 = 1001, co by這 tym 豉twiejsze, 瞠 przecie jej atrybutem jest rydwan zaprz璕ni皻y w go喚bie. Przy okazji jednak okaza這 si, 瞠 sam Akataleptos (Nieuchwytny), kiedy chcieli鄉y go namierzy, sprytnie nam si wymkn掖 – dopiero teraz odnalaz貫m go, ale w ca趾iem innym miejscu.

 

By豉 to, oczywi軼ie, zmy趾a, która mia豉 na celu naprowadzenie nas na Afrodyt. Akataleptos posun掖 si a tak daleko, 瞠 udawa kobiet, a nawet ca造 t逝m m這dych kobiet – oblubienic szykuj帷ych si do za郵ubin: nymfai = 50 + 400 + 40 + 500 + 1 + 10 = 1001.

 

Jego dzia豉nia by造 dwutorowe. Po pierwsze, rozproszy mnie przy liczeniu i pope軟i貫m b陰d, nie policzy貫m w jego imieniu litery pi = 80. W rezultacie zamiast 1081 wysz這 mi 1001. Co ciekawsze, równie przy liczeniu imienia Ho Hermes pope軟i貫m b陰d, bior帷 ro za pi, czyli 100 za 80, poniewa nie鈍iadomie odczyta貫m to ro w alfabecie 豉ci雟kim jako p czyli pi. Hermes ma wi璚 liczb 423 a nie 403.

 

Po drugie jednak dokonywa on znacz帷ych manewrów w snach Cypriana. W pierwszym wyst徙i jako trenerka (http://arnion.bloog.pl/id,331028935,title,Wojna-polsko-argentynska-pod-flaga-bialo-niebieska,index.html). W drugim mia podwójn to窺amo嗆 nami皻nej kochanki i anio豉 bez narz康ów p販iowych (http://arnion.bloog.pl/id,331031018,title,Cudowna-przemiana-dziewicy-w-rozpustnice-ku-chwale-Maryi,index.html). A w trzecim… Oto ten trzeci sen:

 

„Jeszcze czym musz si podzieli. :) Wczoraj wieczorem (pisane 22 kwietnia), przed snem, troch czyta貫m wasz ksi捫k «Tarot Apokalipsy», przegl康a貫m te obrazki. My郵a貫m sobie potem, w kontek軼ie wypowiedzi Magdaleny, o tym, czy b璠 mia sen po tej lekturze – i mia貫m. W dodatku kontynuowany by w徠ek kadry. Akcja snu toczy si na gównym boisku mojego dawnego klubu «Gwiazda». Nie jestem ju – jak w tamtym 郾ie – zawodnikiem rezerwowym licz帷ym na wyst瘼 w wielkim meczu, lecz drugim trenerem dru篡ny (chyba juniorów, bo to by造 m這de ch這paki). Trenowa貫m bramkarza, pokazuj帷 mu jak ma broni (bo robi kilka b喚dów), samemu dokonuj帷 efektownej parady. Zwróci貫m te uwag jednemu z ch這paków, który w czasie treningu pi piwo, 瞠 nie 篡cz sobie tego na treningach. Boisko by這 gówne, zespó juniorski, potem, gdy wychodzi貫m, na boisku pojawi造 si inne dru篡ny, jakby seniorów, gdzie gra te jaki Murzyn.”

 

Cyprian sam wi璚 jest teraz trenerem, a to znaczy, 瞠 trener dru篡ny zmieni to窺amo嗆 z 瞠雟kiej na m瘰k, co odpowiada temu, 瞠 równie Akataleptos, udaj帷y przelotnie jak gdyby Afrodyt, t逝m oblubienic i stadko go喚bi, przerwa t mistyfikacj i powróci do swojej zasadniczo m瘰kiej to窺amo軼i.


Co ciekawsze, ten sam w徠ek mo積a odnale潭 równie w 郾ie EW:

 

„Sen mia miejsce w ko軼iele, ale nie by這 o速arzy i by豉 w nim ogromna i surowa przestrze. W ko軼iele przebywali m這dzi ludzie – wchodzili i wychodzili. By豉 te kolejka do spowiedzi, ale spowiednikiem by豉 kobieta i ksi康z. Wola豉m i嗆 do kobiety, lecz trafi豉m na ksi璠za...

 

Spowiadaj帷 si czu豉m dyskomfort, bo nie by這 mi璠zy nami szczero軼i: ja tylko zastanawia豉m si, czy mam 鈍ie篡 oddech, a u ksi璠za my郵i bieg造 nie tam, gdzie trzeba – czu豉m jego my郵i.  Zauwa瘸豉m absurd ca貫j tej sytuacji: po co po鈔ednik mi璠zy mn a Bogiem!

 

I wtedy sytuacja si zmieni豉, bo ksi康z zacz掖 mówi szczerze i zupe軟ie inaczej ni przedtem, a nasza relacja si poprawi豉. Na koniec us造sza豉m od ksi璠za s這wa: CYBERNETYKA.”

 

EW przysz豉 do ko軼io豉 do Akataleptosa. Chcia豉 trafi do kobiety, ale on przecie nie jest kobiet, tylko m篹czyzn – wyst瘼uje pod postaci ksi璠za spowiednika. Pocz徠kowy zam皻 towarzysz帷y spowiedzi to tak瞠 nasz zam皻 zwi您any z ustalaniem to窺amo軼i Akataleptosa – znowu jakie podteksty seksualne, jak w drugim 郾ie Cypriana. W ko鎍u pada kluczowe pytanie: „Po co po鈔ednik mi璠zy mn a Bogiem!” Pytanie tym istotniejsze, 瞠 pocz徠kowo w tej relacji z ksi璠zem w ogóle nie by這 Boga, tylko sprawy jak najbardziej ludzkie.

 

I co odpowiada ksi康z? Moim zdaniem kieruje on EK do tej kobiety spowiadaj帷ej obok. A po co by這 to ca貫 zamieszanie? – 疾by nie pomyli si co do to窺amo軼i kobiety spowiedniczki. Ona nie jest Hermesem, nie jest Akataleptosem, ona jest Afrodyt! S這wo, które wypowiada ksi康z Hermes (Hermes to, jak wiadomo, po鈔ednik), tak naprawd powinno brzmie KYBERNETEIRA = 20 + 400 + 2 + 5 + 100 + 50 + 8 + 300 + 5 + 10 + 100 + 1 = 1001 = HE AFRODITE. Kyberneteira znaczy sterniczka.

 

Jakie jednak ma ona kwalifikacje, 瞠by sprawowa rz康 dusz w naszym chrze軼ija雟kim czy te postchrze軼ija雟kim 鈍iecie? Czy ma przynajmniej gdzie w sobie t liczb Chrystusow 37? Oczywi軼ie! Afrodyta ma liczne przydomki. Jednym z nich jest „Wynurzaj帷a si z fal morskich”, Anadyomene: 1 + 50 + 1 + 4 + 400 + 70 + 40 + 5+ 50 + 8 = 629 = 17 x 37. A to 17 to przecie Gwiazda! Numer wielkiego arkanu tarotowego! Nazwa klubu sportowego Cypriana! Gwiazda, która spad豉 z nieba i dosta豉 klucz od studni otch豉ni (Apokalipsa 9, 1). A w
zako鎍zeniu Apokalipsy (22, 16) czytamy: „Ja, Jezus, wys豉貫m anio豉 mego, by po鈍iadczy wam to w zborach. Jam jest korze i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.” Gwiazda poranna – Lucifer – to przecie Wenus, Afrodyta! Dawid, czyli Dabid = 4 + 1 + 2 + 10 + 4 = 21 = numer wielkiego arkanu 安iat, jako zbiorowa Oblubienica, czyli nymfai = 1001 = He Afrodite = Kyberneteira.

 

 

Klucz Dawidowy: he kleis Dabid = 8 + 20 + 30 + 5 + 10 + 200 + 4 + 1 + 2 + 10 + 4 = 294 nale篡 w tym kontek軼ie rozumie jako 14 x 21. Sam klucz to 13 x 21 = 273. Je郵i wi璚 do klucza dodamy Dawida, to b璠zie to niejako przej軼ie od 13 (妃ier) do 14 (Umiarkowanie) – ca造 czas w drodze do 21 (安iat).  

 

Wyja郾ia si wi璚, co mamy zrobi z Jezusem, czyli Chrystusem w postaci m篹czyzny. Pisa貫m wczoraj, 瞠 Jezus to Iesous = 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888 = 37 x 24, który  jako S這wo, Ho Logos = 70 + 30 + 70 + 3 + 70 + 200 = 443, ma za ma這 o 1, 瞠by by „cia貫m i krwi”: sarks kai haima = 200 + 1 + 100 + 60 + 20 + 1 + 10 + 1 + 10 + 40 + 1 = 444 = 37 x 12 (liczba Chrystusowa pomno穎na przez 12 apostoów). Dlatego ten Jezus (888) jest martwym S這wem: Ho nekros Logos = 70 + 50 + 5 + 20 + 100 + 70 + 200 + 30 + 70 + 3 + 70 + 200 = 888!

 

Czas najwy窺zy sko鎍zy z tym chrze軼ija雟twem zafiksowanym na 鄉ierci S這wa na krzy簑! Niech umarli grzebi umar造ch swoich, a my id幟y naprzód z 篡wymi pod przewodnictwem Chrystusa-Afrodyty!

 

A co z Hermesem, a co z Akataleptosem? Poma逝 wyja郾ia si, na czym w tym przypadku polega gematryczne misterium. Na liczbie 47:

 

Ho Hermes = 423 = 9 x 47;

Ho Akataleptos = 1081 = 23 x 47.

 

Ale o tym ju innym razem.


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Kt騜 je郵i nie Anio zsy豉 tak znacz帷e sny?

poniedzia貫k, 23 kwietnia 2012 14:06


Znowu dosta貫m od EW sen, a w豉軼iwie trzy sny. Zajm si dzi jednym z nich, najnowszym – d逝gim, kilkucz窷ciowym.

 

Wpisuje si on wyra幡ie w kontekst problematyki, któr zajmuj si ostatnio na swoim blogu. Po raz kolejny (najpierw u Moniki Pachniewicz, potem u Karoliny Porz康ny) pojawia si w nim motyw klucza. Ponadto wyst瘼uj w nim liczby, co jest, oczywi軼ie, nawi您aniem do gematrii, a konkretnie gematrii greckiej, któr zajmuj si od jakiego czasu. No i wyst瘼uj w tym 郾ie ja – i to, podobnie jak w 郾ie Moniki Pachniewicz, w kontek軼ie klucza. Ale jest w nim te druga m瘰ka posta – Leszek 秧d這. Sen ma kilka w徠ków, podziel wi璚 jego opis na cz窷ci.

 

„Pierwszy w徠ek dotyczy mojej rozmowy z Leszkiem 秧d這 o moim horoskopie (par lat temu by豉m u niego na warsztatach). Mówi mu, 瞠 chcia豉bym mie dobrze zinterpretowany horoskop. On na to, 瞠 je郵i ju, to musz znale潭 dobr osob. Kiedy ujawniam, 瞠 b璠zie mi go interpretowa 安iatos豉w Nowicki, s造sz, 瞠 je郵i to b璠zie pan, to dobrze.

 

Pó幡iej mam z Leszkiem 秧d這 kontakt jakby przez s逝chawki, nie bezpo鈔edni. Mówi mu, 瞠 g逝pio mi, bo nie chce pan za interpretacj mojego horoskopu pieni璠zy. Kontakt jest jakby przerywany, nie s造sz wszystkiego, co do mnie mówi. Zrozumia豉m jednak ogólny sens, 瞠 rozwi您aniem b璠zie anonimowa zap豉ta d逝gu za niezap豉cone jedzenie w Tarabuku.”


W „Tarabuku” odbywaj si spotkania warszawskiego Klubu Gnosis. Owszem, oprócz ksi捫ek mo積a tam naby ró積e rzeczy do jedzenia, ale to niezap豉cone jedzenie to najwyra幡iej pokarm duchowy. Ca豉 dzia豉lno嗆 klubu odbywa si na zasadzie non profit. Na nasze spotkania wst瘼 jest wolny, podobnie Tarabuk udost瘼nia nam pomieszczenie gratis. Ciastka czy te napoje ka盥y zamawia sobie indywidualnie. Skoro w dalszej cz窷ci snu wyst瘼uj w roli „w豉軼iciela” Tarabuka, to nie ma to zwi您ku z lokalem ale jedynie z klubem jako grup osób.

 

Przypuszczam, 瞠 ca豉 ta sytuacja – polegaj帷a na tym, 瞠 mam niejako przej望 EK od Leszka 秧d這 – dotyczy ró積icy pomi璠zy indywidualnym wymiarem rozwoju duchowego (zapewne warsztaty u L. .) a dzia豉niem grupowym w wymiarze spo貫cznym, dzia豉niem „dla Sprawy”. Inaczej mówi帷, EK ma si w陰czy w to dzia豉nie, a moja interpretacja jej horoskopu b璠zie prawdopodobnie dotyczy tej ogólniejszej roli, jak ma do odegrania, a
nie po prostu jej spraw osobistych.

 

Interpretacj t potwierdza znaczenie i gematria greckiego s這wa oznaczaj帷ego 膨d這: kentron = 20 + 5 + 50 + 300 + 100 + 70 + 50 = 595 = 17 x 35 = 17 x 3.5 x 10. Greckie kentron znaczy nie tylko 膨d這, ale równie centrum. Indywidualny cz這wiek jest sam dla siebie podmiotowym centrum, wokó którego si obraca, jest sam dla siebie „gwiazd”. Liczba 17 jest w豉郾ie numerem wielkiego arkanu „Gwiazda”, a liczba 3.5 symbolizuje trzy i pó splotu w篹a kundalini. S這wo kentron – w liczbie mnogiej, jako kentra – wyst瘼uje w Nowym Testamencie w znaczeniu „膨d這” raz jeden, w Apokalipsie 9, 10: „mia造 te ogony podobne do skorpionowych oraz 膨d豉” – kentra = 20 + 5 + 50 + 300 + 100 + 1 = 476 = 17 x 3.5 x 8. W tym rozdziale Apokalipsy mowa jest o gwie寮zie (Gwiazda = wielki arkan 17), która spad豉 z nieba na ziemi i której dano klucz (w dalszej cz窷ci snu b璠zie mowa o kluczu) do studni otch豉ni. Otworzy豉 ona t studni otch豉ni i wzbi si ze studni dym, z którego wysz造 szara鎍ze, maj帷e moc skorpionów (ogie w篹owy kundalini) i w豉郾ie te 膨d豉 w ogonach.

 

Tarot Apokalipsy, XVII Gwiazda - Duch Ziemi

 

 

Zanim przejdziemy do dalszego ci庵u snu, dodam jeszcze, 瞠 je郵i 膨d豉 we幟iemy z rodzajnikiem, to otrzymamy inn jako軼iowo liczb: ta kentra = 300 + 1 + 20 + 5 + 50 + 300 + 100 + 1 = 777 = 37 x 3.5 x 6, która ze wzgl璠u na zawart w niej jako dzielnik liczb 37 nale篡 do liczb Chrystusowych, podobnie jak Jezus (Iesous = 10 + 8 + 200 + 70 + 400 + 200 = 888 = 37 x 24) i Chrystus (Christos = 600 + 100 + 10 + 200 + 300 + 70 + 200 = 1480 = 37 x 40). Rodzajnik ta – jak „Tarabuk”. 777 oznacza zapewne policentryczn zbiorowo嗆.

 

Warto tu przypomnie z wczorajszego mojego wpisu gematri wyra瞠nia „jak owce” (Mateusz 10, 16): os probata – 800 + 200 + 80 + 100 + 70 + 2 + 1 + 300 + 1 = 1554 = 777 x 2 = 37 x 3.5 x 12. „Jak owce” (mi璠zy wilki) ruszali w 鈍iat aposto這wie, cia這 grupowe (12). Czy瘺y „Klub Gnosis” spotykaj帷y si obecnie w Tarabuku mia sta si now grup apostoów?

 

„Drugi w徠ek snu przenosi si do «Tarabuka», ale pomieszczenia wygl康aj inaczej. W gównym pomieszczeniu jest restauracja, w której jest podwy窺zona lada. Po jednej stronie s kelnerzy, kobieta i m篹czyzna, po drugiej jestem ja. Po stronie kelnerów siedzi pan – b璠帷 jakby w豉軼icielem restauracji. Je pan pierogi (ale zupe軟ie nie z naszej polskiej kuchni) i makaron w formie nitek (te nie widzia豉m nigdy takiego – jest jakby z innej m彗i). Ma pan jednak drobne uwagi do jedzenia, mówi帷, 瞠 farsz pierogów powinien by nieco bogatszy.”

 

Ta cz窷 snu stanowi aluzj do eucharystii, mianowicie jest w niej przedstawione spo篡wanie przez cz這wieka pokarmów m帷znych jako 積iwa ziemi z輳tego sierpem przez Syna Cz這wieczego (Apokalipsa 14, 14-16). Cz這wiek spo篡wa Boga w postaci cia豉 Bo瞠go (Syna Bo瞠go), którym jest przyroda. Interpretacj t potwierdza pojawienie si wina w dalszej cz窷ci snu. Oraz gematria wyra瞠nia „cia這 i krew”: sarks kai haima = 200 + 1 + 100 + 60 + 20 + 1 + 10 + 1 + 10 + 40 + 1 = 444 = 37 x 12 (liczba Chrystusowa pomno穎na przez 12 apostoów). Ciekawe, 瞠 S這wo, Ho Logos = 70 + 30 + 70 + 3 + 70 + 200 = 443, co jak gdyby wskazuje, 瞠 wymaga ono dope軟ienia przez 1, by „ S這wo sta這 si cia貫m”.  

 

Nale篡 te zauwa篡, 瞠 samemu „cia逝” (sarks) odpowiada liczba 361 = 19 x 19. Wedle klucza tarotowego oznacza這by to, 瞠 cia這 ludzkie jest kondensacj energii S這鎍a (w tarocie S這鎍e to wielki arkan 19). Potwierdza to równie analiza harmoniczna odleg這軼i astronomicznych: jednostka astronomiczna (鈔. odl. Ziemi od S這鎍a, w przybli瞠niu 150 mln km) x 19 x 2-11 = 1.391601563 mln km (鈔ednica S這鎍a). W chrze軼ija雟twie tkwimy zasadniczo – przynajmniej jak dot康 – w paradygmacie S這鎍a a nie Gwiazdy.

 

„Ja w tym czasie zastanawiam si, co zrobi, 瞠by zaradzi finansowym k這potom. Nagle pan wstaje, prosz帷 o zaleg造 rachunek do uregulowania – by這 kilka pozycji na ok. 850 z, ale wypunktowane by造 tylko kwoty na 450 z. Podchodzi pan do terminala p豉tniczego i p豉ci kart. W tym czasie przychodzi kelner i mówi, 瞠 kto przekaza 200 z, a Pan prosi kelnera, 瞠by kupi dobre wino.”

 

Ok. 850 z = 851 z, bo taka by豉 liczba na kluczu, która przy郾i豉 si Karolinie Porz康ny:

851 = 37 x 23. Liczba Chrystusowa przemno穎na przez liczb par chromosomów w DNA cz這wieka. Liczba ta powinna wi璚 oznacza wcielenie Chrystusa w cz這wieka.

 

Magdalena Walulik - Zwiastowanie

 

 

P豉cenie rachunku oznacza operacj arytmetyczn. 850 – 450 = 400.

Warto嗆 liczbow 400 ma wino, czyli oinos = 70 + 10 + 50 + 70 + 200 = 400.

 

Wino zwi您ane jest z dalszym ci庵iem opisu eucharystii z Apokalipsy (14, 18-19): „i zawo豉 dono郾ie na tego, który mia ostry sierp, mówi帷: Zapu嗆 swój ostry sierp i obetnij ki軼ie winogron z winoro郵i ziemi, gdy dojrza造 jej grona. I zapu軼i anio sierp swój na ziemi, i poobcina grona winne na ziemi, i wrzuci je do wielkiej t這czni po膨dania Bo瞠go.”

 

Eucharystyczna wymiana polega na tym, 瞠 cz這wiek zjada przyrod jako cia這 Boga, a sam wytwarza co, czego po膨da Bóg – substancj duchow, której metafor jest wino. To wino (400) jest dochodem, kwota 450 to s koszty uzyskania towaru, którego 陰czna warto嗆 wynosi 850 (lub 851 – taka sama kombinacja jak uprzednio w zwi您ku z liczbami 443 i 444). Inaczej mówi帷 Klub Gnosis w Tarabuku jest producentem wina, czyli warto軼i duchowych, w cen których musz by jednak wliczone tak瞠 koszty uzyskania.    


„I wtedy daje mi pan klucz, mówi帷 mi 瞠bym zesz豉 do lodowni (tak si pan wyrazi), która znajdowa豉 si w piwnicy. Id帷 przez zaplecza kuchenne, widzia豉m kobiety, które ko鎍zy造 ju sprz徠a, ale by造 przyja幡ie nastawione. Widzia豉m na pod這dze zamiecione ju w «kupk» 鄉ieci. Zesz豉m w dó, ale nie mog豉m znale潭 drzwi, do których pasowa豚y klucz. Posz豉m na gór zapyta si kogo, kto by mi pomóg. Okaza這 si, 瞠 klucz nie jest od lodowni, tylko od 豉幡i parowej.”

 

Klucz: he kleis = 8 + 20 + 30 + 5 + 10 + 200 = 273 = 13 x 21.

Klucz musi pasowa do zamka, który jest odwrotno軼i klucza, bo ka盥y jego z帳ek musi mie jak捷 odpowiadaj帷a mu dziurk.

 

273 = 13 x 21 ma swoje symetryczne odbicie: 12 x 31 = 372.

 

Na tej samej zasadzie mo瞠my zak豉da, 瞠 Syn Cz這wieczy b璠zie mia w swojej liczbie zwierciadlane odbicie Chrystusowej liczby 37, czyli 73. I rzeczywi軼ie:

 

Hyios antropou = 400 + 10 + 70 + 200 + 1 + 50 + 9 + 100 + 800 + 80 + 70 + 400 = 2190 = 73 x 30.

 

Klucz, który dostaje EW, jest zwi您any z jej anonimow wp豉t 200 z. Po odj璚iu tej sumy od 851 otrzymujemy 651 = 31 x 21 zamiast 13 x 21 = 273 (liczba klucza). Odwrócona jest wi璚 tylko liczba 13, z której robi si 31. Natomiast 21 = 3.5 x 6 pozostaje bez zmiany. 13 to liczba transformacji, zapewne indywidualnej. Natomiast liczba 31 jest warto軼i gematryczn spójnika „i”, czyli kai = 20 + 1 + 10 = 31, co potwierdza w徠ek 陰czenia si jednostek w grup – „i” oznacza dodawanie jednego do drugiego: „a” i „b” i „c” itd. Zamkiem, do którego ma pasowa ten klucz (horoskop?), jest, oczywi軼ie, sama EW.

 

Dalszy ci庵 snu jest metafor rozwoju duchowego. Zst瘼owanie do piwnicy to zst瘼owanie w g陰b nie鈍iadomo軼i (鈍iat podziemny) – „瞠by wst徙i, trzeba zst徙i”. Kobiety na zapleczu to w豉sne to窺amo軼i EK z jej poprzednich wciele. Wst徙i do „nieba” mo積a jedynie wraz z ca陰 swoj przesz這軼i reinkarnacyjn, po jej oczyszczeniu (kobiety sprz徠aj) i scaleniu (s one nastawione przyja幡ie) w jedn nadrz璠n to窺amo嗆 obejmuj帷 swoj ja幡i ca陰 reszt.

 

ζ幡ia parowa zamiast lodowni to odniesienie do procesu 篡wioów: lód to ziemia, woda jako ciecz to woda, para to powietrze, a czwarty 篡wio, ogie, jest energi, która dokonuje tej przemiany stanów skupienia (w 豉幡i ciecz zamienia si w par, w stan gazowy).           

 

„Trzeci w徠ek snu dzieje si w korytarzu Tarabuka. Kierowa豉m si do wyj軼ia, id帷 razem z Leszkiem 秧d這. Mówi mu, 瞠 jako ma豉 dziewczynka by豉m uwielbiana – by豉m taka s這dka, 瞠 wszyscy do mnie lgn瘭i i bardzo mnie lubili – ale mia豉m problemy z koncentracj. Potem wyszli鄉y na zewn徠rz, 瞠by si rozej嗆 do swoich domów. Idziemy w kierunku samochodu, a kiedy przechodzimy przez ulic, mija nas nas ogromna kobieta (ok. 3 metrów), spogl康aj帷 na nas znacz帷o. Na zako鎍zenie snu Leszek 秧d這 poszed do swojego samochodu, a ja powiedzia豉m, 瞠 wybieram komunikacj miejsk.”

 

Mamy tu przeciwstawienie ma貫j dziewczynki i ogromnej kobiety, co jest, oczywi軼ie, symbolem przemiany w Córk Bo膨, co wi捫e si ze zintegrowaniem wszystkich uprzednich wciele (tych sprz徠aj帷ych kobiet). Termin „koncentracja” nawi您uje do kentron (膨d這 i centrum). Koncentracja dotyczy zarówno sko鎍zonego ego, ma貫go centrum (ma豉 dziewczynka) i Ja幡i jako wielkiego centrum (olbrzymka). Wybór komunikacji miejskiej potwierdza przes豉nie snu jako komunikatu o przechodzeniu w rozwoju duchowym od wymiaru indywidualnego do wymiaru zbiorowego.    


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

czwartek, 22 marca 2018

Licznik odwiedzin:  197 484  

O moim bloogu

Pozdrawiam

Tarot Apokalipsy

Statystyki

Odwiedziny: 197484

O mnie

M闚i o mnie, 瞠 jestem mistrzem.
A ja nie zaprzeczam.

Czy rzeczywi軼ie 安iatos豉w to umys這wo嗆 tak wzniosla? Sk康瞠, on tylko biegle 穎ngluje starym Heglem, bo 篡je z tego rzemios豉.
Tarot Apokalipsy

Kalendarz

« kwiecie »
pn wt cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Wyszukaj

Wpisz szukan fraz i kliknij Szukaj:

Lubi to